Vizualizácia a návrh interiérov

Vám umožňuje do interiéru nahliadnuť alebo si ho pomocou animácie prejsť ešte pred jeho výrobou a realizáciou, čím získate dostatočný časový odstup od dôležitých rozhodnutí akými sú zmeny a varianty dispozície, voľba farieb a materiálových kombinácií, zariadení.

Vizualizácia exteriéru

Akákoľvek nová stavba, veľká stavebná úprava alebo zmena vzhľadu objektu sa dnes neobíde bez prostriedkov vizuálnej kontroly. Jedným z týchto prostriedkov je architektonická vizualizácia. Architekt, projektant a predovšetkým investor dostanú do rúk vizualizáciu projektu a získajú ucelenú predstavu o budúcej investícii. 3D model stavby pre vizualizáciu zhotovíme podľa Vami dodaných podkladov v tlačenej alebo elektronickej forme.

3D animácia a 3D reklama

Naše štúdio ponúka profesionálne 3D animácie pre reklamné a filmové účely. Vďaka cenovej dostupnosti a kvalite technológií sa 3D animácia bežne využíva pri výrobe reklám. 3D animácia je veľmi silný nástroj pre prezentáciu, prináša do filmových prezentácií veľmi efektívny prvok.